TẠP CHÍ CÁ KOI VIỆT NAM – GUIDE TO NISHIKI KOI LIFE VIETNAM

JGarden gần đây đã có cơ hội tuyệt vời để được phỏng vấn và làm việc cùng với Tạp Chí Cá Koi Việt Nam cho số báo gần nhất. Tạp chí Cá Koi là tạp chí đầu tiên được thành lập và phát triển tại Việt Nam nhằm phục vụ cho sự quan tâm của những người yêu cá Koi Việt Nam. Mong các bạn có thể theo dõi chúng tôi trong số gần đây của tạp chí.

JGarden recently has a great opportunity to be interviewed and work together with Cá Koi magazine for the recent issue feature. Cá Koi magazine is the first magazine created and develop in Vietnam to cater to the interest of Vietnamese Koi lovers. Do look out for us in the recent issue of the magazine.

- Trang bìa của Tạp chí Cá Koi Việt Nam -

– Trang bìa của Tạp chí Cá Koi Việt Nam –

 

- Bài phỏng vấn JGarden trong Tạp chí Cá Koi Việt Nam -

– Bài phỏng vấn JGarden trong Tạp chí Cá Koi Việt Nam –