ÂM THANH CỦA ĐẤT TRỜI – THE SOUND OF NATURE

(English follows Vietnamese)

[Phiên bản tiếng Việt]

Mẹ thiên nhiên luôn mang lại cho con người những điều tốt đẹp nhất. Những điều đó bao gồm nguồn tài nguyên phong phú, thực phẩm dồi dào, khí ô-xi để duy trì sự sống và rất nhiều lợi ích khác. Trong những năm qua, các nhà khoa học và nghiên cứu đã tìm hiểu về cách cơ thể chúng ta phản ứng với tự nhiên và tại sao chúng ta lại cảm thấy bình yên khi hòa mình vào thiên nhiên. Câu trả lời chính là nhờ vào sự kết hợp của các giác quan của chúng ta khi gặp thiên nhiên.

GIÁC QUAN CỦA CON NGƯỜI VÀ SỰ LIÊN HỆ ĐỐI VỚI THIÊN NHIÊN

Trong các giác quan, phản ứng của thị giác đối với màu xanh và khứu giác đối với hương cây cỏ giúp ta cảm thấy dễ chịu. Ngoài ra, âm thanh của tự nhiên cũng là một yếu tố giúp thư giãn và giảm đi sự căng thẳng. Theo nghiên cứu tại trường Đại Học Y Dược Brighton and Sussex ở Anh, âm thanh của tự nhiên làm giảm đi cảm giác hoảng sợ và đấu tranh, giúp giảm bớt sự lo lắng và giúp người ta thư giãn và cảm thấy bình tĩnh.

CẢI THIỆN SỨC KHOẺ BẰNG ÂM THANH THIÊN NHIÊN

Một số nghiên cứu sau này còn cho rằng việc sử dụng nhạc nền lý tưởng có thể thúc đẩy giấc ngủ tốt hơn và sâu hơn. Sự căng thẳng thường gây ra chất lượng giấc ngủ kém và không đủ sâu. Chất lượng của giấc ngủ không tốt sẽ làm tăng thêm sự căng thẳng. Để cải thiện điều này, sử dụng những âm thanh yên tĩnh và yên bình như âm thanh của thiên nhiên có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Sức khoẻ tổng quan cũng theo đó mà cải thiện.

- Khám phá âm thanh thiên nhiên cùng với sân vườn do JGarden thực hiện -

– Khám phá âm thanh thiên nhiên cùng với sân vườn do JGarden thực hiện –

———

[English version]

Mother nature has brought us many benefits that have included natural resources, food sources, clean oxygen, and many more. However, over the past years, scientists and researchers have researched how our body reacts to nature and why we find ourselves feeling calm when it comes to nature. The answer is the combination of our sensory experience when we encounter nature.

HUMAN’S SENSES AND THE RELATIONS TO NATURE

Recent studies have taken a look into how the color green and bright colors help psychologically reduce stress levels. Still, a growing interest has developed over how natural sounds and green environments are associated with relaxation. Studies by researchers at Brighton and Sussex Medical School in England has suggested that the sound of nature reduces human’s rivalry and frightened feeling. It also helps reduce anxiety, and promoting calm and relaxed feelings.

INCORPORATE NATURE’S SOUND TO BOOST YOUR HEALTH

One later research even suggested that incorporating an ideal background sound could promote better quality of sleep. Daily life stress is one of a direct causes of poor sleep quality. Poor sleep quality later causes more stress. To combat this, using calm and peaceful sound or noise simulating nature can help reduce stress and improve sleep quality. As a total result, one’s overall well-being can also improve.