• Địa điểm: Bến Lức, Long An
  • Loại hình: Nội khu đô thị Water Point
  • Hoàn thành: 2020

Khu vườn lấy ý tưởng từ hình dáng núi trùng điệp lộng lẫy thể hiện một phong cảnh như rồng bay và phượng hoàng múa.

Mặc dù không thể cảm nhận ra từ tầm mắt người nhưng có thể thấy hình dáng rồng và phượng từ trên cao.